Bezpečnostní upozornění

Všechny svíčky značky Poctivě vyrobeno jsou určeny pro dospělé svéprávné osoby. Nenesu zodpovědnost za zneužití produktů a všechny produkty jsou používány na vlastní nebezpečí. 

Svíčky a všechny jejich části je zakázáno užívat vnitřně, nejsou tedy určeny ke konzumaci.

Některé vonné a esenciální oleje nejsou vhodné pro těhotné a kojící ženy, malé děti a zvířata. 

Ke zdobení svíček používám biologicky odbouratelné třpytky Bioglitter® PURE a sušené bylinky. Před zapálením svíčky vyjměte všechny bylinky, které mohou zasahovat do ohně. 

Na výrobu svíček používám sójový vosk, který neobsahuje pesticidy, herbicidy ani ropné příměsi. 

Vonné i esenciální oleje obsahuji chemické látky, které mohou vyvolat podráždění kůře a očí, či způsobit alergickou reakci a mohou být toxické pro životní prostředí.  

Každý spotřebitel by měl dodržovat bezpečnostní doporučení uvedené na obalu svíčky značky Poctivě vyrobeno a zde na webové stránce. Může se stát, že dojde k odlepení bezpečnostní etikety ze svíčky, proto vždy pozorně čtěte tyto bezpečnostní pokyny a řádně je dodržujte.

Bezpečnostní informace

Obecný symbol varování.

Vždy pod svíčku používejte svícen (podložku z nehořlavého materiálu).

Hořící svíčku nikdy nenechávejte bez dozoru.

Hořící svíčku umístěte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Hořící svíčku nenechávejte na vznětlivých předmětech nebo v jejich blízkosti.

Svíčky neumisťujte do průvanu ani blízko zdroje tepla.

Svíčky umisťujte ve vzpřímené poloze.

Před každým zapálením zkraťte knot na délku asi 0,5-1 cm (doporučuji knot zkrátit na přibližně 3-5 mm). V případě, že Vám svíčka kouří, knot také zkraťte.                            Správná péče o knot má zásadní vliv na životnost a celkové hoření svíčky

Nenechávejte hořící svíčky blízko sebe. Rozestup mezi hořícími svíčkami musí být minimálně 15 cm.

V roztaveném vosku nenechávejte zápalky, ani jejich úlomky. Mohlo by tím dojít k nechtěnému rozšíření ohně.

Plamen nesfoukávejte, ale vždy uhaste. K bezpečnému uhašení doporučuji toto zhášedlo https://poctivevyrobeno.cz/produkt/zhasedlo-na-svicky/ .

Svíčky nikdy nehaste tekutinami.

Svíčky ani jejich části nekonzumujte.